Werkwijze

Verloop van de hulpverlening

Intake

In het eerste  gesprek bespreken we samen wat de grootste problemen zijn en hoe deze je leven beïnvloeden. Samen zetten we op een rijtje wat je zou willen veranderen. Ook bespreken we hoe mijn hulpverlening hierin kan helpen. Het kan zijn dat deze één of twee gesprekken je al genoeg inzicht hebben gegeven om verder te kunnen. Ook kan het zijn dat ik denk dat andere hulp meer geschikt zou zijn, bijvoorbeeld wanneer medicatie nodig is. In dat geval help ik je passende hulpverlening te vinden en schrijf, indien gewenst, een korte samenvatting van wat we besproken hebben. Dit kun je dan meenemen naar de andere hulpverlening.

Plan

Na de intake schrijf ik een plan dat ik met je bespreek. Hierin staat duidelijk aan welke concrete doelen we gaan werken en hoe. Ook krijg je een idee van hoeveel gesprekken we nodig hebben.

Hulpverlening

De invulling van de hulpverlening kan heel divers zijn. Ik werk graag met verschillende werkvormen, bijvoorbeeld met gebruik van een boek, opdrachten voor thuis, gezinsgesprekken of partnergesprekken. Aan het eind van elk gesprek bespreken we kort hoe je het gesprek beleeft hebt en waar je thuis direct al mee aan de slag kunt. Soms zal dit enkel iets zijn om verder over na te denken, soms een idee om uit te voeren.

Afronding

Samen bespreken we per doel wat hierin behaald is en wat nog niet. Ook maken we afspraken over de afronding. Het kan goed zijn om na een tussenperiode van bijvoorbeeld 2 maanden nog eens een vervolgafspraak te maken.