Jeugdzorg Ermelo

Psychologische zorg

Voor kinderen en jongeren vanaf 12 jaar is psychologische hulp mogelijk. Stap voor stap werken we aan doelen die we samen hebben afgesproken.

Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • meer zelfvertrouwen
  • minder last van faalangst of andere angsten
  • minder last van somberheid
  • meer praten over je gevoelens en wat je bezig houdt
  • minder gamen
  • praten over seksualiteit, hulp bij vragen over seksualiteit of nare ervaringen
  • praten over je genderidentiteit of seksuele gerichtheid, hulp om hiermee om te gaan met je familie en omgeving

Hulp bij de opvoeding en communicatie

Als ouders kun je hulp inschakelen omdat je merkt dat er thuis meer nodig is of je er niet meer uitkomt.

Het kan zijn dat de hulpvraag te maken heeft met de relatie tussen ouder en kind of met de relaties tussen de kinderen onderling. 

Maar ook bij hulpvragen over opvoeden, grenzen en structuur etcetera help ik graag. Ik kom dan bij jullie thuis. Soms is dat wanneer iedereen thuis is, en soms spreek ik alleen met de ouder(s).

Ik probeer aan te sluiten bij wat past bij jullie gezin en zal geen oplossingen opleggen. Je houdt altijd zelf de regie. Ouders en kinderen (vanaf zekere leeftijd) beslissen mee over de doelen waar aan gewerkt wordt. 

Ik doe geen psychologisch onderzoek en diagnostiek. Wanneer ik, tijdens een traject denk dat dit wel nodig zou zijn, verwijs ik door naar een collega van Gewoonbyzonder. 

Vergoeding

Hulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die wonen in Ermelo, Harderwijk, Zeewolde of Nunspeet wordt volledig vergoed. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts of het CJG. Ik werk samen met gewoonbyzonder, zorg daarom dat gewoonbyzonder in de verwijzing staat. Je kunt je aanmelden bij gewoonbyzonder of rechtstreeks bij mij.