Psychologische hulpverlening

 

Hoogsensitiviteit Homoseksualiteit

Meerdere methodieken, één aanpak

 Ik ben opgeleid in meerdere methodieken en benaderingen. Hierdoor kan ik de werkwijze aanpassen aan de hulpvraag.  

 • Contextueel: Oog voor de invloed van je omgeving en achtergrond
 • Systeemgericht: Belangrijke personen zoals partner en familie zo veel mogelijk betrekken bij de veranderingen
 • Oplossingsgericht:  praktisch; Liever praten over wat werkt dan over waarom het fout ging; Werken aan grote doelen door ze op te delen in kleine stapjes ;  In het hier en nu ;  Op basis van gelijkwaardigheid
 • Persoonlijk en ervaringsgericht: op basis van eerlijkheid en kwetsbaarheid van beide kanten; leren door nieuwe ervaringen en feedback
 • Integratief:  Oog voor de samenhang tussen emoties, denken en lichamelijke gezondheid;   Het geloof in God en Jezus betrekken bij de verandering
 • Doen: Veel verschillende werkvormen zoals literatuur, schrijf- en tekenopdrachten, doe-opdrachten
 • Uitgebeeld:   Situaties worden op tafel uitgebeeld en besproken met behulp van poppetjes en (symbolische) attributen
 • Competentiegericht: Werken aan vaardigheden ; bekrachtigen van sterke kanten

Let op: Bovenstaande punten zijn  mijn  eigen sterk vereenvoudigde kernschetsen en zeker geen complete beschrijving  van de methodieken. 

Verloop van de hulpverlening

Intake

In het eerste  gesprek bespreken we samen wat de grootste problemen zijn en hoe deze je leven beïnvloeden. Samen zetten we op een rijtje wat je zou willen veranderen. Ook bespreken we hoe mijn hulpverlening hierin kan helpen. Het kan zijn dat deze één of twee gesprekken je al genoeg inzicht hebben gegeven om verder te kunnen. Ook kan het zijn dat ik denk dat andere hulp meer geschikt zou zijn, bijvoorbeeld wanneer medicatie nodig is. In dat geval help ik je passende hulpverlening te vinden en schrijf, indien gewenst, een korte samenvatting van wat we besproken hebben. Dit kun je dan meenemen naar de andere hulpverlening.

Plan

Na de intake schrijf ik een plan dat ik met je bespreek. Hierin staat duidelijk aan welke concrete doelen we gaan werken en hoe. Ook krijg je een idee van hoeveel gesprekken we nodig hebben.

Hulpverlening

De invulling van de hulpverlening kan heel divers zijn. Ik werk graag met verschillende werkvormen, bijvoorbeeld met gebruik van een boek, opdrachten voor thuis, gezinsgesprekken of partnergesprekken. Aan het eind van elk gesprek bespreken we kort hoe je het gesprek beleeft hebt en waar je thuis direct al mee aan de slag kunt. Soms zal dit enkel iets zijn om verder over na te denken, soms een idee om uit te voeren.

Afronding

Samen bespreken we per doel wat hierin behaald is en wat nog niet. Ook maken we afspraken over de afronding. Het kan goed zijn om na een tussenperiode van bijvoorbeeld 2 maanden nog eens een vervolgafspraak te maken.

Voor welke problemen

Er bestaat geen lijst van problemen die reden zijn voor hulpverlening en problemen die dat niet zijn. Jij weet zelf het beste hoeveel last je hebt van de problemen die je ervaart. Dit kan voor iedereen anders zijn. Wanneer de problemen zo groot zijn dat ze je dagelijks leven beïnvloeden, wanneer je zelf niet weet hoe je hieruit kunt komen of wanneer je merkt dat je steeds tegen dezelfde problemen aanloopt, is het goed om hulp te zoeken.

Ik werk met name met problemen in emoties en denken  zoals 

piekeren     
angsten
onzekerheid                                                     
minderwaardigheidsgevoelens                   
neerslachtigheid                                              
depressiviteit   

in het omgaan met prikkels en je omgeving zoals

hooggevoeligheid (hsp)                                      
ADHD / ADD
prikkelbaarheid
onrust / chaotisch
agressiviteit
conflicten

en in de identiteit zoals

problemen rondom homoseksualiteit en biseksualiteit
identiteitsproblemen 
zingevingsproblemen  

Ik ben niet in staat om acute ernstige psychiatrische problematiek te behandelen, waarbij bijvoorbeeld verslaving of dreigende psychose op de voorgrond staat.

Kenmerken hulpverlening

 • Ik ga met jou op zoek door de juiste vragen te stellen. Ik bepaal niet wat jij moet doen en respecteer ook wanneer je ergens niet over wilt praten. Jij kent jezelf het beste en weet wat voor jou werkt.
 • Ik zal niet onnodig graven in het verleden, alleen wanneer dit nodig is om verder te kunnen.
 • In de gesprekken is altijd oog voor het dagelijks leven en de impact van de problemen hierop. (bijvoorbeeld op je slaap- en eetpatronen)
 • Aan het eind van elk gesprek heb je iets om thuis mee aan de slag te gaan of verder over te denken.
 • Ik vind het belangrijk dat iedereen zich begrepen en gehoord voelt.
 • Ik zal geen oordeel vellen maar ga er vanuit dat iedereen op zijn eigen manier het beste probeert te doen. Mijn feedback is daarom altijd positief bemoedigend.
 • Ik ga voorzichtig om met emoties en persoonlijke verhalen.